• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี

Office of Provincial Commercial Affairs Phetchaburi

บริการออนไลน์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

../wapppcoc/76/upload/File_IPD_FILE76185239.doc

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

../wapppcoc/76/upload/File_IPD_FILE76185242.doc

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

../wapppcoc/76/upload/File_IPD_FILE76218651.doc

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

../wapppcoc/76/upload/File_IPD_FILE76218652.rar

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

แผนการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สถิติการให้บริการกลุ่มทะเบียนและธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี พ.ศ. 2564

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม